Akademikerne

Om Akademikerne

Akademikerne arbejder sammen med medlemsorganisationerne for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked. Akademikerne er en paraplyorganisation for 25 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark. Akademikerne er partipolitisk uafhængig og repræsenterer pr. 1. januar 2018 ca. 369.000 medlemmer med en lang videregående uddannelse. Akademikerne blev oprettet i 1972.

København

11-50 ansatte

Offentlig

Organisering af akademisk uddannede

Akademikernes udfordring

Akademikerne har fået til opgave i år 2018 at sikre, at der gennem opsøgende arbejde skabes kontakt til potentielle private virksomheder med henblik på ansættelse af ledige akademikere. I denne sammenhæng var det vigtigt at komme i dialog med små og mellemstore virksomheder for at finde ud af, hvilke arbejdsopgaver de ligger inde med. 

Det var vigtigt for Akademikerne at have en samarbejdspartner, der var i stand til at booke møder med et grundlag, som stemmer overens med deres egen indsats.

 

Resultatet

Samarbejdspartnerne er glade for de møder, de får booket, og sammen med Valeur får de skabt nogle jobs, som sender de unge akademikere ud på det danske arbejdsmarked. Det har gjort at Akademikerne er glade og tilfredse med samarbejdet med Valeur.  

”Vi opnår de resultater at vores samarbejdspartnere er glade for de møder, som bliver booket. Det vil sige, at de vil støtte op omkring vores indsats og få skabt nogle job, som får nogle unge mennesker i arbejde. ” – Louise Bruun Rosenbaum, chefkonsulent hos Akademikerne. 

Mødebooking – Din vej ind på markedet

Har du et produkt eller en ydelse, der har sin berettigelse på markedet? Så er mødebooking en måde at komme i dialog med dine potentielle kunder på. 

Hos Valeur A/S arbejder vi ud fra en politik om, at det ikke udelukkende er et spørgsmål om at ringe til så mange som muligt, men derimod et spørgsmål om at ringe til de rigtige folk, på det rigtige tidspunkt – det er formlen for gode kvalitative møder.

Skal vi hjælpe din institution med flere nye kvalitetsmøder?

HF & VUC Thy-Mors

Om VUC Thy-Mors

Thy-Mors HF & VUC Erhverv udbyder almen efteruddannelse og kursusaktiviteter til private og offentlige virksomheder og institutioner i Thy og på Mors.

Thisted

90 ansatte

Offentlig

Uddannelse & undervisning

VUC Thy-Mors’ udfordring

At kontakte virksomheder med henblik på, at aftale møde mellem virksomheden og Thy-Mors HF & VUC, således at Thy-Mors HF & VUC får mulighed for at komme i dialog med virksomheden omkring fleksible og effektive tilbud til voksen- og efteruddannelse til gavn for arbejdsstyrken og arbejdspladserne.

VUC Thy-Mors har et mål om at afholde 100 virksomhedsbesøg om året, og her har Valeur hurtigt booket nogle gode kvalitetsmøder. Valeur har ydet en hurtig ekspedition, en professionel tilgang og fungeret som nogle gode kollegaer for Thy-Mors HF & VUC. 

 

Resultatet

VUC Erhverv kommer ud til mange gode kvalitetsmøder, som gør det muligt at arrangere kurser for store såvel som små virksomheder.

”Samarbejdet med Valeur har været en rigtig god oplevelse. Vi samarbejder super godt, og Valeur har nogle dygtige konsulenter. Jeg har især fået nogle gode tilbagemeldinger på de aftaler, som konsulenten har booket. Jeg har været meget glad for et få en kort besked omkring hvert møde i forhold til, hvad virksomheden har spurgt ind til, og hvor mange ansatte de har. Konsulenten har klædt mig godt på til at besøge virksomhederne.” – Lene Skou Hansen, Uddannelseskonsulent ved Thy-Mors HF & VUC.

Mødebooking – Din vej ind på markedet

Har du et produkt eller en ydelse, der har sin berettigelse på markedet? Så er mødebooking en måde at komme i dialog med dine potentielle kunder på. 

Hos Valeur A/S arbejder vi ud fra en politik om, at det ikke udelukkende er et spørgsmål om at ringe til så mange som muligt, men derimod et spørgsmål om at ringe til de rigtige folk, på det rigtige tidspunkt – det er formlen for gode kvalitative møder.

Skal vi hjælpe din institution med flere nye kvalitetsmøder?

HF & VUC Fyn

Om HF & VUC Fyn

VUC Erhverv samarbejder med virksomheder, når der skal sættes fokus på efteruddannelse af virksomhedens medarbejdere. VUC Erhverv hjælper med at dygtiggøre og styrke medarbejdernes kompetencer til gavn for hele virksomheden.

Odense

200 ansatte

Offentlig

Uddannelse & kurser

VUCs udfordring

Mere end 600.000 danskere har svært ved at læse og skrive og 500.000 har svært ved at regne. VUC ser det som et naturligt næste skridt at træde ind i et endnu tættere samarbejde med jobcentre og a-kasser, således at ledige borgere med behov for opkvalificering og efteruddannelse bringes tættere på beskæftigelse og uddannelse.

Formålet med samarbejdet er at styrke sammenhængen mellem myndighedsvaretagelsen i jobcentre og a-kasser og efteruddannelsesindsatsen via en strategisk landsdækkende kompetenceudviklingsindsats af medarbejderne hos jobcentre og a-kasser.

 

Samarbejdet

Det var vigtigt for HF & VUC Fyn at have en samarbejdspartner, som har en grundlæggende viden om, hvad en skole tilbyder. Det er nemlig ikke produkter, men medarbejderudvikling, som er i fokus. 

“Vi fandt ud af, at Valeur var dem, der havde det største know-how på skoleområdet.” – Peer Modal, Udviklingschef, HF & VUC Fyn.

 

Resultatet

VUC Fyn Erhverv oplever større succes med virksomhedsbesøg. Valeurs erfarne konsulenter hjælper dem også med at komme i kontakt med virksomheder, som de normalt aldrig selv havde kommet i kontakt med. 

“Vi er ikke verdens bedste til at lave cold canvassing – men det er Valeur. Det betyder, at vi kan vi komme ud og formidle vores budskab, når døren er blevet åbnet for os. Det er det, vi får fra Valeur, og det er vi glade for.” – Peer Modal, Udviklingschef, HF & VUC Fyn.

 

Mødebooking – Din vej ind på markedet

Har du et produkt eller en ydelse, der har sin berettigelse på markedet? Mødebooking hjælper jer med at komme i dialog med jeres potentielle kunder på. 

Hos Valeur A/S arbejder vi ud fra en politik om, at det ikke udelukkende er et spørgsmål om at ringe til så mange som muligt, men derimod et spørgsmål om at ringe til de rigtige folk, på det rigtige tidspunkt – det er formlen for gode kvalitative møder.

Skal vores erfarne konsulenter hjælpe din institution med mødebooking?

Horsens Kommune

Karin Rasmussen, Faglig Gruppeleder 

Lenette Sørensen fra Valeur Akademi var på besøg hos Horsens Kommune for at give teamet i velkomstafdelingen et kursus i god telefonservice. Valeur ContactCenter havde tidligere henvendt sig med henblik på regulær telefonpasning. Det var der ikke behov for, men Horsens Kommune var åben for at få input i forhold til den service, de ydede borgerne i telefonomstillingen.

 

 

Kursus i god telefonservice i Horsens.

Horsens

Kursus i god telefonservice.

1000+ ansatte

Offentlig

Kommune

Kursusforløbet

Faglig gruppeleder Karin Rasmussen udtaler: ” Vi er en sammenbragt flok i vores lille team, hvor nogen har erfaring fra arbejde med telefonen, mens det var helt nyt for andre. Der var altså nogen, der havde brug for lidt opfriskning, mens andre havde mere brug for noget generel træning.

Vores kursus i god telefonservice løb over to dage, hvor vi både lyttede og arbejdede selv. Lenette fra Valeur Akademi passede rigtig godt til vores team. Hun forholdt sig til hver enkelt medarbejder og arbejdede med dennes specifikke behov, så de individuelle styrker og svagheder blev taget i betragtning.

Efter kurset fik alle en redegørelse for de individuelle styrker og de ting, man skulle fokusere på, med henblik på at blive bedre.”

 

Resultatet 

“Det overordnede indtryk, Lenette efterlod, var frem for alt hendes positive tilgang, som virkelig smittede af på os. Det var også det budskab, vi frem for alt tog til os. Desuden var hun meget åben og ærlig, hvilket gjorde, at vi hver især på behagelig vis fik påpeget nogle svagheder, vi skulle arbejde med. Interessant nok var det ofte nogle svagheder, den enkelte ikke var klar over. Fokus på at forbedre vores svagheder har gjort, at vores generelle niveau er blevet hævet, ligesom vi nu yder en mere ensartet service, så borgerne får samme behandling, uanset hvem de kommer igennem til.

Alle i afdelingen har været glade for kurset, og hver især har vi taget noget til os, så vi i hverdagen kan supplere hinanden. Og bliver vi uenige, finder vi mappen fra kurset frem.”

 

Du kan bestille et kursus eller stille spørgsmål ved at  kontakt os i dag til en uforpligtende snak.

Analyser og undersøgelser.

Dansk Brand og Sikring

Bitten Bygbjerg, Marketingchef

“Vi får altid en venlig og professionel behandling hos Valeur A/S og samarbejdet har gjort, at det opsøgende arbejde i form analyser og undersøgelser samt seminartilmeldinger og spørgeskemaundersøgelser går både lettere og bedre for os.

De resultater som Valeur A/S indhenter og bearbejder for os, er af stor værdi og meget brugbare. Valeur A/S har en meget omhyggelig og analytisk tilgang til de forskellige opgaver, hvilket i sidste ende har en betydning i form af en “ekstra” medarbejder med det rette speciale til at udføre den konkrete opgave.

Vi kan derfor gennemføre både langvarige og kortvarige kampagner hurtigere, da samarbejdet med Valeur betyder, at vi ikke selv behøver at bruge tid på briefing af egne medarbejdere.

Hos Valeur har de prøvet det før, de kender til faget, og forstår hvordan en analyseopgave bliver gennemført mest hensigtsmæssigt.”

Analyser og undersøgelser.

Aarhus

Analyser og undersøgelser.

200 ansatte

Privat

Sikkerhed og efterforskning

Selv den mindste undersøgelse kan bidrage til værdifuld viden

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan dine tanker om analyser og undersøgelser kan blive til et brugbart og strategisk værktøj?